Jiřiny

Vše o jiřinkách a jejich pěstování

Rubrika: Jiřinky ve světě a svět kolem jiřinek

25

Jižní Afrika

I v jižní Africe je ustavena jiřinkářská společnost. Z tohoto sortimentu se k nám dostala jiřinka Juanita, která zvítězila již na mnoha výstavách a soutěžích. Má výborný množitelský koeficient a je naděje, že přetrvá mnohé odrůdy, sice daleko krásnější, ale silným prošlechtěním méně odolnější.

Jiřinky prošly prakticky celým kulturním světem. Uvádíme jen malý výčet informací ze světa, pouze z několika států. Je to jistě zajímavý materiál, který by při soustavném sledování stačil na malou knížku. Předpokládáme, že i tyto krátké informace poslouží dobře a postačí pro běžnou potřebu zahradníků a milovníků jiřinek.

26

Austrálie a Nový Zéland

Obliba jiřinek v Austrálii a na Novém Zélandě je veliká. Tento kontinent obohatil rovněž náš sortiment o mnoho cenných a atraktivních odrůd. Tak se k nám dostaly z těchto oblastí v posledních letech následující jiřinky: Ad Astra, Helen West, John Butterworth, Kelvin, Kidd´s Climax, Mascot, Mrs Mc Donald, Quill, Ronlea Martin, Tartan, Zuzane Gay. Tento nepatrný výčet jiřinek však říká mnoho, neboť každá z těchto jiřinek je značným přínosem v sortimentu.

Jeden z význačných australských šlechtitelů, pan Brand, obohatil sortiment o mnoho odrůd, vesměs začínající v pojmenování vždy prvním slovem Croydon. Všechny tyto jiřinky zasluhují pozornosti.

28

Spojené státy americké

Psát o jednom z největších partnerů v pěstování jiřinek není jednoduchou záležitostí. Rozlehlost amerického území a množství států svědčí o tom, že zde existuje mnoho jiřinkářských společností, mnoho šlechtitelů a pěstitelů, a tím také každoročně množství nových výpěstků. V našem výběru ze světového sortimentu jsou zastoupeni všichni význační šlechtitelé se svými špičkovými výpěstky.

Zobrazit více

27

Japonsko

Podle našich představ je Japonsko a jeho zahradnictví šířeji známo pouze pěstováním chryzantém, zakrslých japonských okrasných křovin a japonských zahrádek. Je to ovšem velmi nepřesný obraz japonského zahradnictví. Pěstování jiřinek v Japonsku je ve velké oblibě a má dávnou tradici. Jiřinkáře sdružují dvě vedoucí jiřinkářské společnosti. Je to Nippon Dahlia Kai v Tokiu a Hokkai – do Engei Kai v Sapporo.

Zobrazit více

29

Velká Británie

Ve Velké Británii jsou dvě jiřinkářské společnosti sdružující šlechtitele profesionály a pěstitele i amatéry. Hlavní společností je National Dahlia Society, jejímž čstným patronem je největší z anglických šlechtitelů, Harry Streedwick. Starší jiřinkáři jistě pamatují na jeho dávné, na svou dobu senzační výpěstky, jako Berengaria, W. D. Cartwright a mnoho dalších. Z novějších výpěstků jsou to Edith Morell, Crimson Beauty, Midnight, Polar Bear, Morocco, Big Ben a celé stovky dalších.

Zobrazit více

30

Německo

V Německé spolkové republice jsou jiřinkáři organizováni v Deutsche Dahlien und Gladiolen Gesellschaft, odkud laskavostí jejich předsedy Hanse Günthera Moesa († 1966) dostáváme informace o jejich jiřinkářství.

Oceňování jiřinek je dvojí: jednak vlastních novinek, jednak cizozemských výpěstků. Vlastní novinky se oceňují po dva roky za sebou odděleně vždy v jiné spolkové zahradě. Dosažené body se sčítají a vypočítaný průměr je výsledkem hodnocení.

Zobrazit více

31

Holandsko

Holandsko můžeme nazvat evropskou jiřinkářskou velmocí. Zásluhu o to mají všichni holandští šlechtitelé i pěstitelé vývozci.

Ze šlechtitelů a zároveň největších pěstitelů vývozců jmenujeme J. M. Ballego, D. Bruidegom, L. A. Hoek, K. Ludvig, K. Maarse, N. J. van Oosten, de Ruyter, Topsvoort, C. G., van Tubergens, C. S. Weijers.

Vedoucími závody jsou Bruidegom a Ballego, Prohlížení a studování katalogů těchto firem je pro jiřinkáře nejnapínavějším zážitkem. Každoroční přínos prvotřídních novinek je bohatý a celkový sortiment, který vlastní, je největší z celé Evropy. Bruidegom může sortimentem a vlastními výpěstky soutěžit i s americkými šlechtiteli.

Zobrazit více

32

Francie

Zdá se, že celková vína ústupu od gigantů k středně velkým a malokvětým odrůdám zasáhla z Belgie i Francii. Není bez zajímavosti, že v r. 1964 byly oceňovány v novinkách téměř samé středně a malokvěté kaktusky.

Tak například Antoine Pezant z Aubiere měl v oceňování 12 kaktusek a pouze 1 jiřinku dekorační. Z jeho pojmenovaných novinek uvádíme alespoň některé, vesměs kaktusky: Chinoiserie, Musette, Espaňa, Madame Chevalier, Comedia.

Zobrazit více

33

Belgie

Snad proto, že Belgie sousedí se zahradnickou velmocí Holandskem, přenáší do své země dovednost i zkušenosti holandských šlechtitelů. Belgické šlechtění jiřinek je na výši a za mnohé nádherné odrůdy vděčíme belgickým šlechtitelům, z nichž jmenujeme alespoň některé: Cl. Andries, M. Braem, Alb. Geluck, Cam. Lombaert, Alb. Martin, E. Nagels a nástupce F. Joosten, M. Praille, J. van Rechem, R. Troquay a H. Vallaeys.

Zobrazit více

Běží na WordPress & Šablona od Anders Norén