Obliba jiřinek v Austrálii a na Novém Zélandě je veliká. Tento kontinent obohatil rovněž náš sortiment o mnoho cenných a atraktivních odrůd. Tak se k nám dostaly z těchto oblastí v posledních letech následující jiřinky: Ad Astra, Helen West, John Butterworth, Kelvin, Kidd´s Climax, Mascot, Mrs Mc Donald, Quill, Ronlea Martin, Tartan, Zuzane Gay. Tento nepatrný výčet jiřinek však říká mnoho, neboť každá z těchto jiřinek je značným přínosem v sortimentu.

Jeden z význačných australských šlechtitelů, pan Brand, obohatil sortiment o mnoho odrůd, vesměs začínající v pojmenování vždy prvním slovem Croydon. Všechny tyto jiřinky zasluhují pozornosti.