Jiřiny

Vše o jiřinkách a jejich pěstování

Rubrika: Rozmnožování jiřinek

Množení vegetativní

Dělení hlíz

Dělení hlíz je nejjednodušší a nejsnazší způsob rozmnožování jiřinek. Dělá se hlavně tam, kde není třeba namnožit větší množství materiálu, to je v zahrádkách. Dělení hlíz se však používá i ve velkých podnicích, a to nikoliv jako hlavní způsob rozmnožování, ale proto, že silnější jiřinkové hlízy je třeba v každém případě před sázením rozdělit, chceme-li dosáhnout bohaté násady kvalitních květů. Sázíme-li totiž silnbé hlízy bez předchozího rozdělení, vytvoří rostliny příliš mnoho výhonů, což je na úkor vývinu poupat a květů. Proto před sázením rozdělujeme hlízy i v tom případě, kdy nepotřebujeme jiřinky rozmnožit.

Zobrazit více

49

Množení semeny – generativní

Osivo jřinek se vysévá běžným způsobem, podobným jako u letniček při předpěstování. Semeno je velmi dobře klíčivé a brzy vzchází. Nejvhodnější doba pro výsev je březen, osivo je však možno vysévat již od konce února až do dubna. Vyséváme buď do teplého pařeniště, nebo v poloteplém skleníku do truhlíčků nebo misek. Nejvhodnější zemina pro výsev je starší písčitá pařeništní zem, nebo starší kompost. Vyseté semeno se pokryje slabou vrstvou čistého písku, nebo lehké zeminy a přitlačí. Osivo vyklíčí za 10 – 15 dní. Mladé rostlinky pak pokud možno brzy přepícháme, buď opět do pařeniště, nebo do truhlíčků ve skleníku.

Zobrazit více

Běží na WordPress & Šablona od Anders Norén