Holandsko můžeme nazvat evropskou jiřinkářskou velmocí. Zásluhu o to mají všichni holandští šlechtitelé i pěstitelé vývozci.

Ze šlechtitelů a zároveň největších pěstitelů vývozců jmenujeme J. M. Ballego, D. Bruidegom, L. A. Hoek, K. Ludvig, K. Maarse, N. J. van Oosten, de Ruyter, Topsvoort, C. G., van Tubergens, C. S. Weijers.

Vedoucími závody jsou Bruidegom a Ballego, Prohlížení a studování katalogů těchto firem je pro jiřinkáře nejnapínavějším zážitkem. Každoroční přínos prvotřídních novinek je bohatý a celkový sortiment, který vlastní, je největší z celé Evropy. Bruidegom může sortimentem a vlastními výpěstky soutěžit i s americkými šlechtiteli.

Kultury těchto firem jsou naprosto zdravé, prosté jakýchkoliv nemocí, díky obrovské pečlivosti majitelů a prof. dr. E. van Slogterena, který se věnoval fytopatologii celý život, a tak se stal vlastně ochráncem holandských kultur. J. M. Ballego pojmenoval na jeho počest jednu ze svých nejlepších jiřinek jeho jménem. Holandské jiřinky včetně posledních novinek jsou bohatě zastoupeny ve výběru ze zahraničního sortimentu.

Šlechtitelé, pěstitelé i amatéři a milovníci jiřinek jsou sdruženi ve společnosti Nederlandse Dahlia Vereniging, která vydává každoročně bulletiny a ročenku.