V literatuře, katalozích a cenících se zvláště v zahraničí užívají různé vžité zkratky a značky. Nebude jistě na škodu, jestliže se s těmito všeobecně používanými znaky seznámíme, neboť kdo je nezná, dosti těžko se pak orientuje ve jmenované literatuře a různých tiskovinách.

Napřed se musíme seznámit s anglickým konzervativním měrným systémem. Anglie, Spojené státy americké a Britské spojenectví národů nepoužívá metrický systém. Výška rostliny je označována ve stopách, průměr květu v palcích (coulech). Například: 3 ft – 10 inch znamená, že rostlina je 3 stopy vysoká a že květ má 10 palců v průměru.

1 stopa = feet (ft) má 12 palců = (inch = 2,54 cm), tedy 1 ft = 12 inch = 30,48 cm.

Značení výšky rostliny je celkem jednoduché, stačí dosadit k počtu udaných stop přepočítávací přibližný koeficient 30 a vynásobením ihned zjistíme přibližnou výšku (3 ft = 3 . 30 = 90 cm atd.).

 

Jak se značí velikosti květů:

A značí velkokvěté odrůdy od 9 inch výše, tj. květ přes 23 cm v průměru;
B značí středně velké odrůdy od 6 – 9 inch včetně, tj. květ od 16 – 23 cm v průměru;
BB značí malokvěté odrůdy od 4 – 6 inch včetně, tj. květ od 10 – 16 cm v průměru;
M značí miniaturní odrůdy pod 4 inch, tj. květ pod 10 cm v průměru.

 

Rozdělení do skupin podle všeobecných zvyklostí a výklad zkratek:

České

Německé

J jednoduché (přes 50 cm výšky) Ef (Einfach)
M mignonky, jednoduché do 50 cm výšky M (Mignon)
Z (Zwerg = trpasličí odrůdy)
A anemonkovité A Anemonenartige Dahlien
Pi pivoňkovité Pae Paeoniablühende
D dekorační, květ obří Sch R Schmuckdahlien Riesen
velkokvěté průměr od 23 cm výše Sch normal Schmuckdahlien normal
střední průměr od 16 – 23 cm Sch kl. Schmuckdahlien kleine
malokvěté průměr od 10 – 16 cm Sch Min. Schmuckdahlien Miniatur
miniatury průměr pod 10 cm
Dm dekorační míšenky
P, O pompónka, nebo okázalá jiřinka B Balldahlien
velkokvěté
střední květ
malokvěté (klasické) P Pompondahlien
K kaktusovitá (klasické kaktusy) K Kaktusdahlien
obří (velkokvětá) RK Riesenkaktusdahlien
střední květ
malokvěté KIK Kleinekaktusdahlien
miniatury
Sk semikaktusky Sk Semikaktusdahlien
K Kaktusovité, jiného typu než klasické K gesch. geschlitzene Bümenblätter
pavoukovité
parožnaté fimbra h. Hirschgeweih
chryzantémokvěté chr. chrysanthemenblütige
Ok okružovité (náhrdelníkovité) Hk Halskrausendahlien
V varia (různosti, zvláštnosti) V Verschiedene
B Botanische Dahlien
O orchideokvěté O Orchidblühende

 

Další značky:

Dwf      značí trpasličí odrůdy, kde výška rostliny nesmí přesahovat 25 cm;
Pom     značí pompónku, která podle mezinárodních pravidel musí mít květy maximálně do 2 inch, tj.
do 5 cm v průměru;
MBa     značí kulovitou miniaturu (u nás je všeobecně vžitý název pompónka střední velikosti), která podle mezinárodních pravidel smí mít rozmezí velikosti od 2 – 3,5 inch, tj. květ 5 – 9 cm v průměru;
Ba        značí kulovitou jiřinku (u nás všeobecně používaný název velkokvětá pompónka, která podle
zvyklostí má mít přes 3,5 inch, tj. květy přes 9 cm v průměru.

Anglické

Americké

Sin Single (jednoduché) S Single
Mig Mignon Mig Mignon
DwB Dwarf Bedder = trapsličí též Top-Mix Dwf Dwarf = trpasličí = Top Mix
Anem. Anemone-flowered An Anemone
S.P.F. Small Paeony-flowered P Peony
LD Large Decorative FD A Formal Decorativ + velikost, tj.
nad 9 palců
MD Medium Decorative FD B 6 – 9 palců
SD Small Decorative FD BB 4 – 6 palců
Min D Miniature Decorative FD M pod 4 palce
ID Informal Decorativ + velikost A, B, BB, M
LP Large Pompon Ba Ball (koule, kulovitá
MP Medium Pompon Mba Miniature Ball
SP Small Pompon Pom Pompon
LC Large Cactus StC Streight Cactus (klasická, paprskovitá)
MC Medium Cactus
SC Small Cactus A, B, BB, M
Min C Miniature Cactus
SC Semicactus velikost L, M, S, Min SC Semicactus + velikost A, B, BB, M
C fim fimbriates blooms IC Incurved Cactus + velikost A, B, BB, M
Coll Collerette Coll Collarete
Misc. Miscellaneous Variety (různosti)
Sand F Double Show and Fancy
(původní typy z dávných dob)
O Orchid Flowering O Orchid Flowering

Některé firmy a jejich speciální katalogy uvádějí u označení velikosti květu dva rozměry, např. 8 x 6 palců, což znamená: první číslo vždy průměr květu, druhé výšku květu při plném rozvití. V našem případě tedy 8 x 2,54 cm = květ v průměru přes 20 cm, a 6 x 2,54 cm = výška květu nad 15 cm, měřeno od stopky ke koncům petálů.

Značek a zkratek, jak je vidět v tabulce výše, je ještě mnoho a každý si prakticky značky tvořil podle svého nejlepšího uvážení. V první koloně přehledné tabulky jsou značky české, následují německé, anglické a americké. Vesměs to jsou zkratky původních slov, která uvádíme vždy v originále v závorkách. Zjistíme-li někde u nabízené jiřinky např. označení FD A, znamená to, že jde o FD čili Formal Decorativ (pravidelnou klasickou dekorační jiřinku) odrůda A (velikost) velikosti květů přes 23 cm. Při jednoduchém prostudování tabulky poznáme, že zkratky a značky jsou pouhé skládanky písmen podle potřeby, zvláště u amerického označování.

Aby se tato situace zjednodušila a zpřesnila, sešlo se v září roku 1962 v Bruselu pracovní symposium Mezinárodní komise pro zahradnické názvosloví a registraci (International Commission for Horticultural Nomenclature and Registration). Zde byla tato otázka prodiskutována a přijato usnesení navržené spojeným výborem anglické Královské zahradnické společnosti (Royal Horticultural Society) a Národní jiřinkářské společnosti Velké Británie (National Dahlia Society of Great Britain) o novém rozložení jiřinek do 10 skupin (str. 35 – 37).

Novou klasifikací nastalo několik změn. Do třetí skupiny se dostávají jiřinky okružovité, které v poslední době přicházejí do velké obliby. Počet registrovaných výpěstků této skupiny se také v poslední době velice zvýšil. Největší sortiment uvádějí v katalozích šlechtitelé v Anglii a Holandsku. Do jedné skupiny se sjednocují jiřinky dekorační a také kaktusky.

Přesně se vymezuje pojem „zvláštnosí“, ať už se jedná o zvláštnost botanického charakteru či o složení a stavbu květu. Do skupiny zvláštností přecházejí např. jiřinky Ghandi India a Adries Wonder, které svým květem připomínají spíše květ chryzantémy než jiřinky (dříve byly vedeny jako dekorační), dále jiřinky s květy podobnými orchidejím, mnohé prošlechtěné miňonky či jednoduché jiřinky, jejichž petály jsou stočené jako u semikaktusek apod.

Předpokládá se, že po novém uspořádání skupin jiřinkářské společnosti na celém světě zhodnotí a prověří některé odrůdy, které byly sporné a často vedené v různých zemích v jiných skupinách, a dále že prověří vlastní výpěstky a tak uvedou národní sortiment do souladu s novou úpravou. Takovou typickou ukázkou je jiřinka Edinburgh, která je v některých státech a u některých pěstitelů vedena jako pomponka, jinde jako dekorační miniatura. Je jisté, že úprava nesplní zcela to, co se od ní požaduje, ale přece jen je to už velký pokrok kupředu.