V roce 1941 se konala v Žamberku zásluhou neúnavného organizátora a jednatele společnosti jiřinkářů Hynka Vokmera velká výstava jiřinek. Nové výpěstky dostaly na této výstavě jména podle orlického kraje a podle názvů skladeb Antonína Dvořáka (u příležitosti oslav Antonína Dvořáka v tomto roce).

V letech 1942 až 1945 nastala v činnosti společnosti i šlechtitelů velká stagnace. Byla to protektorátní léta plná zloby a krutých překvapení. Byl zatčen jednatel společnosti Josef Šetek, který v té době vystřídal Hynka Volkmera, a zakladatel, čestný člen a správce pardubické zahrady architekt Václav Vetešník. Zásluhou vrchního zahradníka Karla Kovárníka se však zachránilo mnoho českých výpěstků, neboť i v této době spolkové nečinnosti se s nevšední péčí staral o pardubickou zahradu dále.