Rok 1941 znamenal pro pěstitele jiřinek velkou ztrátu. Dne 23. srpna zemřel „jiřinkářský táta“ Emil Dokoupil (narodil se 15. 12. 1878 ve Velkých Opatovicích). Se jménem Emila Dokoupila zůstane spojeno navždy jméno jiřinky. Kdyby ještě dnes žil a kdyby existoval pro tento obor titul zasloužilý šlechtitel zahradník, jistě by se stal jedním z prvních nositelů tohoto titulu. Pěstování jiřinek se věnoval 35 let.

Svou pěstitelskou práci začal v roce 1905 a ještě týž rok se začal na jiřinky specializovat. Jako každý, kdo začíná, pěstoval nejdříve jiřinky zahraničního původu. Záhy začal však jiřinky šlechtit a během deseti let se dostal na přední místo mezi českými šlechtiteli. Od té doby si Dokoupilovy jiřinky razily cestu do světa a čestně obstávaly v zahraničních soutěžích. Získávaly první ceny a zlaté medaile.

Více než 15 prvních cen získal Emil Dokoupil za oceánem, mnoho na evropských zahradnických soutěžích. Jeho práce byla uznávána v Holandsku a v Německu. Jeden z velkých holandských šlechtitelů Ballego z Leydenu poctil Emila Dokoupila dokonce svou návštěvou.