Na Moravě se mezitím stal úspěšným šlechtitelem jeden z neúnavných a stále mladých členů PhMr. Jaroslav Pozzi (narodil se 29. 10. 1889 v Prusinovicích u Holešova). Po vystudování farmacie měl jako kroměřížský lékárenský praktikant i jako farmaceut Karlovy university živý zájem o botaniku a studoval ji u prof. Václava Velenského s výborným prospěchem. Jiřinky ho zaujaly v Jaktaři u Opavy, kde se s nimi setkal poprvé ve větším množství v tamějším sadě ovocnářské školky. Odtud také získal první jiřinky do své zahrady a po přestěhování do Kravař na Hlučínsku si další doplnil z bohaté sbírky známého pěstitele Karla Pašíka. Pod jeho vedením se také začal zabývat křížením a už v prvním roce měl několik hezkých výpěstků. Po dvou letech se v sortimentu objevují novinky Stella a Zdeňka Pozzi. Je však obtížné vykonávat současně dvě povolání. Jako činný lékárník přišel mnohý rok o své výpěstky, když zima nastala příliš náhle a lékárník-šlechtitel neměl čas na sklizeň. Neměl také k dispozici dostatečně větratelné sklepy pro uskladnění hlíz, a tak mu způsobila mnoho škody plíseň šedá. Žádné nesnáze ho však neodradily. Československý sortiment byl jím stále doplňován novými výpěstky. I dnes přes svůj vysoký věd dodává každoročně do pokusné zahrady řadu novinek, skutečně velkolepých. Několikrát získal také nejvyšší trofej, stříbrný putovní pohár.

Před několika lety zaučil do šlechtění svého syna inž. Jaroslava Pozziho, který již rovněž vypěstoval mnoho krásných novinek. Nezapomíná však ani na jiné adepty, jimž ochotně svěřuje své mnohaleté zkušenosti a poznatky ze šlechtitelské praxe.