I. Přípravky používané proti houbovým chorobám

a) Přípravky měďnaté (Kuprikol, bordeauxská jícha, Niroxyd) jsou účinné proti skvrnitosti listů – Entyloma dahliae.

b) Přípravky organické typu Zineb (Novozir N 50) nebo typu Kaptan (Captan, Orthocid) jsou účinné proti skvrnitosti listů – Entyloma dahliae a botrytidě. Kaptan ve formě zálivky je vhodný také proti padání mladých rostlin.

Poznámka: Přípravky sirné (Polybarit, Sulikol, Sulka) v boji proti houbovým chorobám v porostu u jiřinek nepoužíváme, protože jsou účinné pouze proti chorobám ze skupiny padlí, které se na jiřinkách vůbec nevyskytují. Sirné přípravky nasazujeme jen při napadení sviluškou, pokud nemáme k dispozici jiný akaricidní přípravek.

II. Přípravky používané proti živočišným škůdcům

a) Přípravky arzénové (Arzokol) jsou tzv. žaludeční jedy, které mají-li hmyz zahubit, musí se dostat do jeho zažívacího traktu. Jsou proto účinné pouze proti hmyzu s kousavým ústrojím, který ožírá listy (škvoři, housenky), ale neúčinkují proti hmyzu, který na rostlinách saje (mšice, křísi, trsenky, ploštice).

b) Přípravky na bázi DDT (Dynocid, Dynol, Dakol) působí na škůdce dotykově, tj. přijdou-li do styku s jeho tělem. Jsou účinné proti křísům, plošticím, třásněnkám, mladším stadiím housenek, neúčinkují však proti mšicím.

c) Přípravky na bázi HCH (Gamacid, Gamaryl, Gmadyn, Lindafum) působí na hmyz dotykově, podobně jako DDT. Většinou však hubí škůdce účinněji než DDT. Užívají se hlavně k dezinfekci půdy na pozemcích zamořených drátovci, chrousty, škvory a housenkami můr. Původní u nás vyráběné technické HCH byl přípravek silně zapáchající s obsahem 10 % účinné látky izoméru HCH, zvaného Lindan. Dnes vyráběné přípravky mají mnohem větší obsah Lindanu (např. Gamaryl obsahuje 80 % Lindanu), jsou chemicky čistší, a proto nezapáchají a lze je používat také k poprachům rostlin při napadení křísy, plošticemi, třásněnkami, brouky a housenkami (pokud jsou ještě mladé, na starší housenky působí jen arzénové přípravky); na rozdíl od DDT je HCH účinné také proti mšicím.

d) Přípravky nikotinové (Nikotan) hubí hmyz dotykově, tj. dostanou-li se přímo na jeho tělo. Používají se hlavně proti mšicím, křísům, plošticím a třásněnkám.

e) Organofosfáty – přípravky na bázi organických sloučenin fosforu – pronikají do rostliny buď hloubkově, tj. působí na hmyz na rubu listu při postřiku na vrchní straně listu (Fosfotion, Wofatox), nebo vnikají do celého cévního systému rostliny (Intration, Intrasol). Používají se v boji proti háďátkům, mšicím, křísům, plošticím a třásněnkám.

f) Přípravky akaricidní (tj. látky hubící roztoče) zastupuje náš výrobek Aracid (ve směsi s Fosfotionem pod názvem Arafosfotion) a dováží se velmi účinný Diazinon. Nejsou-li tyto přípravky dostupné, použijeme proti svilušce sirný přípravek (Polybarit, Sulikol, Sulka).

III. Možnosti míchání přípravky

Některé přípravky je možno vzájemně smíchat, kdežto naopak jiné smíchání nesnášejí.