Dezinfekce půdy

Pro přípravu množárenských zemin používáme jen dříve nepoužitý písek a dobře vyzrálé komposty. Ideální by bylo, kdyby veškerá zemina v množinách a pařeništích mohla být dezinfikována párou. Při zahřívání zeminy na 95 °C po dobu 20 minut se zničí většina choroboplodných zárodků, živočišných škůdců i semen plevelů.

Nemáme-li potřebné zařízení k dezinfekci půdy teplem, používáme chemické přípravky – formalín nebo rtuťnatá mořidla. Pařeništní zeminu dezinfikujeme 1 % roztokem formalínu (2,5 l 40 % formalínu na 100 l vody). Tímto roztokem zeminu v pařeništi důkladně prolijeme tak, že na 1 m2 půdy použijeme 10 – 15 l roztoku. Pro dezinfekci skleníkových zemin používáme 0,3 % roztoku formalínu (0,75 l 40 % formalínu na 100 l vody) v dávce 50 l roztoku na 1 m3 zeminy. Dezinfikovanou zeminu přikryjeme na 2 dny dehtovou lepenkou nebo plachtou a teprve před výsevem nebo výsadbou ji ponecháme 3 – 6 týdnů provětrat. Délka provětrávání se řídí teplotou vzduchu; při nižších teplotách se formalín vypařuje pomaleji. Před výsevem kultury je vhodné ještě vysázet nebo vysít indikační rostliny (fazol nebo rajče), na nichž se rychle projeví působení zbylého formalínu.

Pro dezinfekci půdy se nyní vyrábí speciální přípravek Nematin. Hubí plevele, zárodky hub, baktérie a živočišné škůdce (zejména háďátka). Užívá se v dávce 150 cm3 na 1 m2. Před aplikací smícháme toto množství s 5 l vody a roztokem pak zalijeme zem. Do půdy dezinfikované Nematinem vysazujeme rostliny nejdříve za 2 měsíce, za chladného počasí čekáme i déle. Jinak je nebezpečí, že budou popáleny kořeny rostlin.

Při dezinfekci půdy rtuťnatými mořidly používáme 0,5 % roztok mokrého rtuťnatého mořidla (např. Germisan) v dávce 8 – 10 l roztoku na 1 m2 plochy nebo 50 l na 1 m3 zeminy. Použijeme-li suché rtuťnaté mořidlo (např. Agronal), smícháme 10 g mořidla s jemným pískem a posypeme jím
1 m2 země, nebo 50 g mořidla promícháme s 1 m3 zeminy. Do takto dezinfikovaných půd vyséváme osivo za 3 týdny.

Objeví-li se přes všechna ochranná opatření ve výsevu padání, provádíme zálivku fungicidy, jak je uvedeno na str. 206.

Dezinfekce nářadí

Nesmíme zapomínat na dezinfekci výsevních misek, truhlíků, pařenišť a skleníků. Prázdné skleníky zakouříme kysličníkem siřičitým, který vzniká hořením síry. Používáme 5 – 7 g síry na 1 m3 prostoru. Kysličník siřičitý necháme působit 24 hodiny a potom skleník důkladně vyvětráme. Konstrukce skleníků můžeme postřikovat 2 – 5 %, formalínem (přitom je nutno chránit oči a dýchací orgány, nejlépe maskotu). Výsevní misky, truhlíky a rámy pařenišť postřikujeme nebo umyjeme
2 – 5 % roztokem formalínu, dřevěné truhlíky můžeme také vypalovat přímým ohněm (plyn, letovací kampa). Pracovní stoly a nářadí myjeme 10 % roztokem sody, nejlépe teplým.