Abychom si zajistili dostatečný počet kvalitních exponátů, dohodneme napřed s pěstiteli, kdo kterou odrůdu na výstavu dodá. Ještě lepší je rozhodnout již zjara v zahrádkářské organizaci, kdo kterou odrůdu pro podzimní výstavu bude pěstovat. To je ten nejlepší způsob, jak si pro výstavu již napřed zajistit dostatečný počet květů každé odrůdy, a to v takovém množství, aby i při delší době trvání výstavy bylo možno květy jednou nebo dvakrát vyměnit. Takový systém ovšem vyžaduje vysadit výstavní odrůdy alespoň ve 3 kusech, abychom měli zaručené potřebné množství květů po celou dobu výstavy.

Termín výstavy je nutno si předem naplánovat. Jiřinky bývají za 90 až 100 dnů po vysazení v nejlepším květu, a proto lze podle výsadby určit termín výstavy. Účelem výstavy nemá být kvantita odrůd, ale kvalita výpěstků. Pro malou výstavu postačí asi 50 odrůd, střední výstava počítá asi se 100 jiřinkami a velká výstava musí mít nejméně 200 odrůd.

Zájem co nejširší veřejnosti vzbudíme nejen vzorným uspořádáním výstavy, ale také patřičnou propagací. Vhodným doplňkem může být např. hlasování obecenstva o nejkrásnějších deseti jiřinkách. To je zvláště účelné a proveditelné v menších obcích a městech. Připravíme si hlasovací lístky s textem upraveným pro tento účel a u vchodu je každému návštěvníkovi nabídneme a vyžádáme si, aby nám je při odchodu označené vrátil. Z takové akce jsou velmi zajímavé statistiky.