Jiřinka je jednou z květin, které byly nejvíce prošlechtěny. Počet odrůd dosud vzniklých jde do tisíců. Co se týče velikosti květů, jejich tvarů a barev, je zde opravdu veliký výběr a stává se stále těžším úkolem vypěstovat odrůdy, které by svou barvou a tvarem květů byly zcela odlišné a krásnější než odrůdy dosavadní. Chceme-li proto dosáhnout úspěchu, musíme pracovat s nejlepšími odrůdami.

Velké možnosti jsou však stále v oblasti zlepšování vzrůstových vlastností jiřinek a jejich zdravotního stavu. Na jiřinky jsou kladeny specifické nároky podle různých druhů použití. Těžko se však vyhovuje všem požadavkům a stěží bude možno vyšlechtit univerzální odrůdy. Je to proto, že různé obory mají časo zcela odlišné požadavky na odrůdy.

Pro účely jiřinky k řezu je zájem o odrůdy, které kromě krásného květu mají dlouhé a nerozvětvené stopky. V Holandsku byly již vyšlechtěny některé odrůdy vyhovující tomuto požadavku. Pro naše poměry by stačilo docílit délku stopky aspoň 25 – 30 cm (měřeno od kalichu květu k nejbližšímu rozvětvení). Nedostatek vhodných odrůd se proto v praxi nahrazuje vyřezáváním postranních výhonů. To však znamená jistou ztrátu květů.

Pro účely sadovnické a hlavně pro parky je nutné, aby uspořádání keřů bylo takové, aby všechny květy byly nad květem. Tím působí jiřinkový keř dojmem větší bohatosti proti těm, které mají květy posazené nízko a často i mezi listy. Druhý extrém, to je květy na velmi dlouhých stopkách, vysoko nad keřem nepůsobí zase již tak esteticky dobře pro diváka. Optimem by zde měla být výška květů nad listy kolem 20 cm.

Dalším námětem pro šlechtitele je vypěstování odrůd, které mají květy postavené kolmo na stopkách. Velká většina odrůd má totiž květy postavené šikmo, často i svisle. Takové květy se nesnadno aranžují ve vázách a při různých dekoracích. Rovněž ve vazačství je tato vlastnost překážkou. Dosud je velmi málo odrůd, které odpovídají tomuto požadavku.

Kompaktnost rostlin je dalším požadavkem, hlavně v sadovnické praxi. Kompaktnostní rozumíme jednak určitou hustotu keře a jednak určitý příznivý poměr mezi výškou a šířkou keře. Za dobrý poměr je možno počítat výšku 100 – 120 cm při šířce 60 – 70 cm. Rostliny mají být pevné, odolávají rozklesávání a pokud možno i působení větru. Vyšlechtit odrůdy, které by nebylo třeba vyvazovat ke kolíkům, zhoršujícím vždy celkový dojem, je jistě velmi vážným námětem pro šlechtitele.

Bohatost květů a rané nakvétání je další důležitou vlastností. Odrůdy, které brzy kvetou, prodlužují dobu ozdobnosti keře.

Pokud jde o celkovou výšku rostlin pro sadovnické použití, dáváme přednost odrůdám středně vysokým (100 – 120 cm) a nižším. Vyšší odrůdy jsou pro parky méně vhodné, protože divák nemůže přehlédnout celý kvetoucí keř, na který je třeba se dívat z nadhledu. Pro některé speciální účely, jako například pro pěstování v květináčích nebo jiných nádobách, potřebujeme zase odrůdy nízké, kompaktní, bohatě kvetoucí, snášející dobře stísněné poměry, které poskytují nádoby.

Zbarvení listů také mnohdy přispívá k celkovému efektu odrůdy, zvláště když vhodně kontrastuje s barvou květu.

Velmi významnou podmínkou úspěšného pěstování jiřinek je jejich dobrý zdravotní stav. Víme, že některé odrůdy jsou náchylnější k chorobám, jiné jim lépe odolávají. Šlechtitelsky je možno rezistenci proti chorobám zvyšovat a tato vlastnost má v celém pěstování jiřinek veliký význam.