Skupina jiřinek, která nemá přesahovat podle mezinárodních pravidel velikosti průměr květu 5 cm. To je klasická a typická pompónka. Uznává se však ještě tzv. střední velikost od 5 – 10 cm. Květy jsou naprosto plné, diametrálního, většinou kulovitého tvaru. Petály rourkovitě (tubulárně) zakroucené, krátké a tupé.

Typická odrůda: Miluška Voborníková, Ponos.