Udržovací šlechtění jiřinek se provádí na šlechtitelských stanicích, které dodávají elitní materiál k dalšímu množení v zahradnických závodech. Základem je každoročně opakovaný klonový výběr. Klonem zde nazýváme mladé rostliny, namnožené vegetativně (řízkováním) z jedné vybrané matečné rostliny. Těmto vybraným rostlinám říkáme klonové matky.

Zobrazit více