Hlízy jiřinek podléhají ve skládce suché nebo mokré hnilobě buď proto, že byly již v porostu napadeny parazitickou houbou, která se přenesla na hlízu, nebo proto, že byly pozdě sklizeny, nebo uloženy do nevhodné skládky.

Mokrá hniloba hlíz je způsobována blíže neurčenými baktériemi. Bývá průvodním jevem sklerociniové hniloby (str. 204) nebo botrytidy (str. 205). Může však postihnout také zdravé hlízy, které namrzly nebo byly při sklizni silně mechanicky poškozeny a uloženy do příliš vlhké skládky.

Zobrazit více